Routes

Routes in Rajasthan en omliggende Indiase staten

Rajasthan heeft veel mogelijkheden. Afhankelijk van het aantal dagen dat u beschikbaar heeft kunt u een keus maken voor een bepaalde route. Deze routes zijn slechts richtlijnen. U kunt zelf een route samenstellen, wanneer u dat wilt in overleg met mij. Het staat u altijd vrij om, in overleg met uw chauffeur, hier ter plekke weer van af te wijken.

Op deze website heb ik een aantal mogelijke routes beschreven:

Rajasthan districten

Rajasthan

Gateway to Districts

Rajasthan is een deelstaat in het noordwesten van India, grenzend aan Pakistan. De hoofdstad is Jaipur.
Het heeft een oppervlakte van 324.239 km² en telt 56.507.188 inwoners (2001). In oppervlakte en inwonertal staat het ongeveer gelijk aan Italië. Een groot deel van het westen van de staat wordt in beslag genomen door de Tharwoestijn.

Deze staat was eveneens bekend als Rajputana, naar de kaste van de Rajputs die hier sinds de 6e eeuw over lokale koninkrijken hebben geregeerd. Zij boden met wisselend succes weerstand tegen de islamitische Mogols die vanaf de 16e eeuw vanuit Afghanistan gebied in Rajasthan innamen en tegen het midden van de 17e eeuwhet grootste deel van het overwegend hindoeïstisch India beheersten.

Na de ondergang van het Mogulrijk in de loop van de 18e eeuw boden de maharaja’s vervolgens verzet tegen de naburige koninkrijken van de Maratha’s en Pindaris. Ze vroegen daarbij de hulp van de Britten, die hen in ruil voor handelsvoordelen steun en bescherming boden, waardoor de koninkrijken van Rajasthan vanaf het einde van de 19e eeuw koloniale provincies van Brits-Indië werden, zij het met sterke lokale autonomie.

Sinds de onafhankelijkheid van India (1947) maken de koninkrijken integraal deel uit van de Indiase republiek, en vervullen de maharaja’s geen enkele officiële functie meer.

Bron: Wikipedia